I många år har jag fått frågan om jag inte vill hjälpa företag med olika konsultuppdrag. Jag har hela tiden tackat nej, men sedan tre år tillbaka lägger jag mer och mer tid på att vara med i olika förändrings-, förbättrings-, varumärkes- och kulturprojekt. Jag älskar det!  Ibland bara några dagar ibland mycket längre. Jag vill se förändring. Jag vill se lönsamhet. Och jag vill se att minainsatser ger resultat. Jag vill få sådana här omdömen när jag är klar med mina arbeten som jag fick av Ulf Lennart Gjertz som är chef på Moderna Försäkringar Företag och Industri efter ett stort och omfattande arbete som omfattade alla anställda:

”Moderna Företag & Industri vill vara branschledande när det gäller att leverera service och kvalitet till den viktigaste distributionskanalen, försäkringsförmedlarna.  Under 2014/2015 drevs ett projekt i syfte att förnya, förbättra och förändra vårt sätt att arbeta med försäkringsförmedlarna. Göran har varit ovärderlig som projektledare i detta arbete i sin egenskap av pådrivare, inspiratör, bollplank och inte minst genom sin förmåga att utmana vårt sätt att tänka. Göran kom verkligen ”in under skinnet” på oss under detta arbete och känns som en av oss varför det är med blandande känslor vi nu går in i en operativ fas.” 

Unde de senaste åren har jag förutom Moderna Försäkringar lagt ner mycket tid på kultur-och varumärkesprojekt för Happy Tammsvik, Krägga Herrgård och Sankt Jörgen Park Hotell. Jag har hjälpt Däckpartners med att bygga landets starkaste däckkedja, Intercoiffure att göra en specialanpassad trendanalys och flera andra olika typer av konsultuppdrag.

Är du intresserad av att diskutera något projekt, stort eller litet är du alltid välkommen att kontakta mig på goran@adlen.nu eller 0708-560293. Med erfarenhet från de allra flesta branscher och efter att har arbetat med över tusen olika företag känner jag att jag fått riktigt gedigen erfarenhet. Och är jag inte rätt person för uppdraget så tackar jag alltid nej!   

 

Nyhet! Strategisk endagsworkshop.

Det viktigaste med en bra strategi är hur man kan ändra den snabbare än konkurrenterna. En bra strategi behöver alltså kunna omprövas och förändras. Något som görs alldeles för sällan i företag. I över tjugo år har jag arbetat med framtiden och omvärlden som mitt arbetsområde. Jag har mött tusentals företag. Jag har arbetat konkret med förändringsprocesser inom ett stort antal branscher och med både små, mellanstora och riktigt stora företag. Och jag når resultat. I början av min karriär var det väldigt mycket fokus på hur man skulle bygga upp ett starkt varumärke, idag handlar det om att bygga en stark företagskultur. Den klokaste av alla kloka, Peter Drucker, sa: 

”Culture eats strategy to breakfast”. Ett citat som kommer att vara ännu mer träffande i framtiden. För allt kommer att gå snabbare. De digitala förändringarna påverkar allt och alla, samtidigt som utmaningarna att bygga en stark företagskultur blir allt större. Det handlar om att agera NU. Inte när det är för sent. 

Under denna heldagsworkshop, som är avsedd för de personer som arbetar med företagets strategier, marknadsföring, produktutveckling och med sin personal, varvar jag korta föreläsningar med konkreta diskussionsuppgifter som belyser de allra viktigaste frågorna i framtiden. Detta är ingen dag med en massa flum utan det här handlar helt enkelt om att lägga en plan för framtiden och se vart och hur företaget måste gå för att inte halka efter. Vi kan redan nu se att många företag misslyckats med sina digitala strategier. De har kastat sig på ett tåg utan att veta vart de ska. Gör inte det misstaget. 

Den här dagen handlar om att stanna upp och se vilken väg man ska ta för att komma dit man vill och på vilket sätt man måste agera för att kunna lyckas med det i framtiden. Den handlar om prioriteringar, nytänkande men också om att bygga på kunskap om hur man bygger en stark företagskultur som skapar konkurrensfördelar. Det här är en dag som ska vara starten på en förändring eller förbättring av verksamheten. Det är en dag där man kan tvingas att tänka om. Och det är en dag där jag lovar att ge all min energi för att det ska bli ett riktigt lyckat resultat.

I mitt arbete ingår: 

Kontakta mig gärna för mer information och offert, på mail till goran@adlen.nu eller ring mig på 0708 560293